Świat polityki w doświadczeniu młodzieży

Inne

Cena:18.00

Przedmiotem niniejszej publikacji są opinie i postawy wobec polityki i polityków a zwłaszcza wobec zasad organizowania i przebiegu politycznych kampanii wyborczych, pochodzące od ludzi młodych – uczniów i studentów. A więc tej części elektoratu, której socjalizacja polityczna w przeważającej mierze przebiegała po okresie zmiany ustrojowej 1989 roku. Owe opinie i postawy uchwycone zostały w dwóch szczególnych momentach: przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi i tuż po nich oraz po ostatnich wyborach samorządowych, w których po raz pierwszy, ze względu na zmienioną ordynację wyborczą można było w sposób bezpośredni wybierać prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Ilość stron - 210