Szkolnictwo niepaństwowe w Polsce-doświadczenia i refleksje

Pedagogika/Psychologia|Inne

Cena:9.00

Proces przemian szkolnictwa wyższego na przełomie XX i XXI wieku wnosi nie tylko szereg nowych i istotnych wartości do edukacji akademickiej, ale także przyczynia się do modernizacji i rekonstrukcji całego systemu kształcenia na poziomie wyższym. Aby ten udział właściwie ocenić i wskazać jego transformacje wartości, trzeba nawiązać do tradycji polskiego i nie tylko polskiego szkolnictwa niepaństwowego na poziomie wyższym.

Ilość stron - 72