Sporty walki w edukacji dzieci i młodzieży perspektywa metodyczna

Pedagogika/Psychologia|Wychowanie Fizyczne|Zeszyty Naukowe

Cena:16.20

Zestawione w tej monografii prace są dziełem polskich oraz zagranicznych naukowców i dydaktyków sportów (sztuk) walki, z których część miała okazję prezentować poglądy oraz wyniki własnych badań podczas międzynarodowej konferencji naukowo – metodycznej zorganizowanej przez Wydział Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku w dniach 18-19 stycznia 2002 roku. Pomimo obaw co do możliwości eskalacji agresji, autorzy starają się przedstawić jak najwięcej zalet odnoszących się do szerszego wprowadzenia elementów sportów i sztuk walki do szkolnego wychowania fizycznego. 

Ilość stron - 229