Prawne kontrowersje ochrony życia człowieka

Inne

Analizowane zagadnienia dotyczą prawnej problematyki kary śmierci, ochrony życia w kontekście obrony koniecznej czy życia poczętego. Pozycja ta jest forum prezentacji i wymiany myśli z zakresu prawnych aspektów ochrony życia człowieka w świetle prawnych regulacji eutanazji oraz praw wobec nowonarodzonego życia. Omówione są prawne regulacje na gruncie prawa karnego z odniesieniem do prawa konstytucyjnego, przy jednoczesnym nawiązaniu do prawa międzynarodowego.

Ilość stron - 221