Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

Pedagogika/Psychologia

Opracowanie dotyczy zagadnień z podstaw teoretycznych pedagogiki wczesnoszkolnej. Jest skierowane przede wszystkim do studentów pedagogiki. Książka jest próbą „podręcznikowego wykładu” i jest zredagowana w sposób, który umożliwia przygotowanie do praktyk pedagogicznych oraz egzaminów.

Ilość stron - 223