Przemoc uzależnienia rehabilitacja

Pedagogika/Psychologia|Zeszyty Naukowe

Cena:11.70

Zorganizowanie Sympozjum naukowego poświęconego przemocy, uzależnieniom, rehabilitacji i profilaktyce, jak i publikacja niniejszych materiałów ma służyć nie tylko prezentacji istniejących dokonań badawczych, nakreśleniu kierunku postępowania rehabilitacyjno – resocjalizacyjnego, ale także – może przede wszystkim – pogłębieniu integracji środowiska naukowego z instytucjami i stowarzyszeniami – ludźmi z terenu Płocka, na co dzień zajmujących się tymi problemami.

Ilość stron - 160