Problemy człowieka w świecie psychologii

Pedagogika/Psychologia

Cena:11.70

Książka powstała jako owoc współdziałania pracowników Katedry Psychologii na Wydziale pedagogiki w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. W publikacji podjęte są problemy, które obecnie wydają się  szczególnie ważne ze względu na ich uniwersalny zasięg społeczny. Umiejętność radzenia sobie ze stresem, przepracowanie konfliktów pokoleń, odnalezienie się w społeczeństwie demokratycznym, w którym władza  i przywództwo mają tak znaczący wpływ na życie poszczególnych jednostek i grup społecznych, umiejętności komunikacji interpersonalnej, a wreszcie konfrontacja ze zjawiskiem narkomanii – to oczywiście nie wszystkie, ale znaczące problemy z jakimi zmaga się współczesny człowiek. Zebrane tu refleksje mają stanowić pomoc dla studentów w pogłębianiu wiedzy o życiu ludzkim z punktu widzenia psychologii. Mogą się okazać interesujące również dla tych, którzy w konfrontacji z trudnościami życiowymi poszukiwać będą informacji w celu lepszego zrozumienia siebie i innych.

Ilość stron - 126