Postawy i zachowania nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce

Pedagogika/Psychologia

Cena:17.10

Autorka publikacji tej podejmuje problematykę postaw i zachowań nauczycieli wobec reformy systemu edukacji rozpoczętej w Polsce w 1999 roku. Zagadnieniem wiodącym jest tu diagnoza reakcji demonstrowanych przez nauczycieli w sytuacji innowacyjnej oraz analiza czynników, które je kształtują. Część teoretyczna pracy tej poświęcona jest ukazaniu kierunków przemian, jakie dokonały się w polskim szkolnictwie na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Przedstawiono również podstawowe założenia wdrażanej obecnie reformy edukacji oraz postawy i reakcje człowieka w sytuacji innowacyjnej z psychologicznego oraz socjologicznego punktu widzenia. Uwzględniono także elementy dotychczasowych badań nad postawami nauczycieli wobec innowacji.


Ilość stron - 255