Pokój - Dialog - Edukacja

Pedagogika/Psychologia|Zeszyty Naukowe

Cena:17.00

Niniejsza praca zawiera materiały z sympozjum naukowego w Płocku „Pokój – geneza, współczesne potrzeby edukacji”, które odbyło się 26 września 2002 roku. Zagadnienia poruszone w wystąpieniach dotyczyły pokoju jako wartości w religii, w edukacji, w życiu każdego człowieka. To, co wielokrotnie podkreślali w swoich wystąpieniach uczestnicy sympozjum, to konieczność kształtowania prawidłowych postaw wobec innego człowieka, który różni się przecież od nas pod wieloma względami. Owe prawidłowe postawy wyrażają się właśnie w akceptacji inności, która jest traktowana jako wartość, a nie przyczyna konfliktu.

Ilość stron - 272