Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Pedagogika/Psychologia

Cena:23.40
Ten produkt jest obecnie niedostępny

Ten produkt jest obecnie niedostępny


Książka poświęcona jest problematyce placówek opiekuńczo – wychowawczych jednocześnie  w ujęciu prawnym i pedagogicznym. Trafia do rąk w chwili, w której w obszarze tym dokonują się gruntowne zmiany. Od strony pedagogicznej prezentuje to, co trwałe i co składa się na określony dorobek, na którym ukształtowana zostanie działalność nowego systemu placówek. Zagadnienia te omówione zostały w rozdziałach poświęconych poszczególnym typom placówek. Od strony prawnej opracowanie pozwala prześledzić i uchwycić charakter oraz sens wprowadzanych zmian legislacyjnych

Ilość stron - 176