Osobowość oficera dowódcy wojskowego

Pedagogika/Psychologia

Cena:2.00

Prezentowana książka ma charakter teoretyczno – empiryczny. Jest analizą korelatów osobowości ze szczególnym uwzględnieniem cech przywódczych, charakterystycznych dla grupy oficerów i podchorążych. W rozdziale pierwszym zaprezentowany został krótki rys historyczny wojskowości powszechnej i polskiej. Omówiono historię psychologii wojskowej oraz scharakteryzowany został model dowódcy wojskowego. Tematem drugiego rozdziału jest zagadnienie kierownictwa i przywództwa grupowego. W części trzeciej szczegółowo opisana jest badana grupa słuchaczy podyplomowych studiów w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w porównaniu z grupą podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej w Toruniu oraz metody stosowane w pracy.

Ilość stron - 328