Odbudowa wyższych szkół niepaństwowych w Polsce i ich nowe funkcje społeczno-edukacyjne

Pedagogika/Psychologia

Cena:13.50

Autor określa miejsce, rolę i funkcję wyższego szkolnictwa niepublicznego w systemie edukacji kraju oraz rozpoznanie społecznej i edukacyjnej roli szkół niepublicznych w regionie. Opisuje także w jakim stopniu szkolnictwo niepubliczne może stanowić remedium na ustrojowy kryzys szkolnictwa wyższego oraz jego zaniedbanie i zacofanie ilościowe, a także jakościowe.

Ilość stron - 277