Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych

Pedagogika/Psychologia

Cena:11.25
Ten produkt jest obecnie niedostępny

Ten produkt jest obecnie niedostępny


Publikacja zawiera materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP w dniu 9 grudnia 2003 roku. Materiały z obrad stanowią propozycję dla resortu edukacji i uczelni kształcących nauczycieli. Referaty ukazują potrzeby zmian i modernizacji systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Rozważania wzbogaciła i pogłębiła dyskusja, z której wyniknęła potrzeba zmiany dla unowocześnienia pracy nauczycieli.

Ilość stron - 146