Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia

Pedagogika/Psychologia

Cena:23.40
Ten produkt jest obecnie niedostępny

Ten produkt jest obecnie niedostępny


Kształcenie ustawiczne stało się ideą, która w coraz większym stopniu zaczyna decydować o kształcie i kierunkach rozwoju współczesnej edukacji. Z dawnych nieśmiałych propozycji rozwinął się w ostatnich latach system teoretyczny, który znajduje coraz powszechniejsze zastosowanie w działalności oświatowej. Wiele ośrodków edukacyjnych i instytucji pedagogicznych podjęło udane próby praktycznej realizacji tej interesującej idei. Niektóre kraje upowszechniające edukację ustawiczną wydały ustawy określające zasady permanentnego doskonalenia zawodowego oraz stałego rozwoju aktywności oświatowej swoich obywateli. Autorzy niniejszej pracy przedstawiają garść konkretnych i wartościowych doświadczeń ilustrujących rozwój kształcenia ustawicznego w szkołach wyższych. Przypominają również nowe funkcje uczelni niepaństwowych i wartości kształcenia ustawicznego w różnych formach.

Ilość stron - 432