Kazimierz Sośnicki twórca dydaktyki polskiej

Pedagogika/Psychologia

Cena:22.50

Profesor Kazimierz Sośnicki należy do najwybitniejszych twórców polskiej pedagogiki. Studiował i pracował w Uniwersytecie Lwowskim, w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu stworzył po wojnie liczący się ośrodek naukowy, a ostatnim Jego miejscem pracy był Uniwersytet Gdański, gdzie także zostawił swoich uczniów i następców w różnych dziedzinach nauk pedagogicznych. Stało się sprawą naturalną, że zespół kontynuatorów prac dydaktycznych i naukowych Profesora Sośnickiego przygotował poświęconą Mu publikację, w której przypomniano Jego poglądy i zasługi dla nauki i edukacji akademickiej w Polsce. Wykorzystano w tym celu wcześniejsze publikacje, które w połączeniu z materiałami XI Konferencji z 2002 roku utworzyły wartościową całość prezentującą nie tylko prace i poglądy Profesora, ale także Jego osobę i właściwe Mu postawy wychowawcze oraz opiekuńcze.

Ilość stron - 353