Jak studiować zaocznie. Poradnik metodyczny

Pedagogika/Psychologia

Cena:18.00

Poradnik skierowany jest do osób podejmujących studia na wszystkich wydziałach i kierunkach studiów. Pozycja ta ukazuje, jak stać się studentem, który bez specjalnych trudności potrafi studiować i jednocześnie cieszyć się okresem życia studenckiego. Krok po kroku przygotowuje on nas do  samodzielnego studiowania wybranego kierunku wiedzy. Szczegółowo przedstawia, najważniejsze metody mające pomóc w studiowaniu począwszy od metod pracy z tekstem drukowanym, korzystania z wykładów i dyskusji, zasad i metod notowania aż po wdrażanie nabytej wiedzy. Dzięki informacjom zawartym w tej książce czytelnik nie tylko udoskonali podstawy pracy umysłowej, ale będzie również mógł zdobyć umiejętności niezbędne do napisania dobrej pracy dyplomowej i magisterskiej stanowiącej zakończenie i ukoronowanie studiów na danym kierunku.

Ilość stron - 252