Instytucje wychowania resocjalizującego

Pedagogika/Psychologia

Cena:20.70
Ten produkt jest obecnie niedostępny

Ten produkt jest obecnie niedostępny


Powyższa książka powinna być pomocna wszystkim studentom, nauczycielom i wychowawcom, którzy zajmują się problematyka resocjalizacji, bądź w swojej działalności spotykają się z osobami niedostosowanymi społecznie. Ma ona przede wszystkim znaczenie poznawcze usytuowania i funkcjonowania różnych instytucji wychowawczo – resocjalizujących, a więc obejmujących wychowanie przez resocjalizację. Od instytucji tych zależy, czy jednostka społecznie wyobcowana zostanie przystosowana do respektowania podstawowych norm porządku społecznego. Najbardziej niebezpieczną i społecznie szkodliwą formą naruszenia porządku społecznego, czyli wynikającego z ustanowionych norm zasad zachowania, stanowi przestępstwo. Przyczyny przestępczych zachowań człowieka były od najdawniejszych czasów przedmiotem zainteresowania filozofii, a później psychologii, kryminologii i wiktymologii. Jest to pierwsza publikacja zawierająca jednolity tekst Ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.

Ilość stron - 280