Edukacja kobiet w Polsce

Pedagogika/Psychologia

Cena:16.20
Ten produkt jest obecnie niedostępny

Ten produkt jest obecnie niedostępny


Treścią pracy stała się problematyka edukacji kobiet w Polsce na przestrzeni dziejów. W publikacji Autorka zwróciła uwagę na motywy podejmowania edukacji, które zostały ujęte w bardzo szerokim kontekście historycznym oraz na tle współczesnej rzeczywistości. Proces badawczy uwidocznił potrzeby edukacyjne kobiet. Uwzględniono zagadnienia polskich uwarunkowań rynku pracy, a w tym strukturę zarobków kobiet i mężczyzn.

Ilość stron - 229