Działanie człowieka w sytuacjach zagrożeń

Pedagogika/Psychologia

Cena:13.50

Monografię tą autorzy poświęcili działaniom człowieka w sytuacjach zagrożeń. Przedmiot badań został ograniczony do trzech kategorii: konieczności udzielania pomocy innym ludziom, kiedy zagrożenie nie jest bliżej określone, zagrożenia utonięciem danej osoby, zagrożenia agresją fizyczną. Najwięcej miejsca autorzy poświęclili jednak zagrożeniom agresją fizyczną, albowiem nawet potoczna obserwacja prowadzi do konkluzji, że każdy z nas, o każdej porze doby i niemal w każdym miejscu może być w taką sytuację uwikłany.Zachowania analizowane są głównie na gruncie psychologii. Ocena działań jest natomiast domeną prakseologii. Część emiryczną tej monografii poprzedzają trzy rozdziały, w których autorzy zawierają w miarę klarowne przesłanki przyjętych następnie założeń badawczych. Te przesłanki w dużej mierze przesądziły także o wyborze metaod badawczych.

Ilość stron - 152