Dydaktyka dla nauczycieli

Pedagogika/Psychologia

Cena:30.60

Współczesne przemiany szkoły w Polsce wymagają od nauczycieli aktywności i modernizacji pracy dydaktycznej oraz wychowawczej. Dydaktyka jako teoria nauczania i uczenia się służy pracy nauczyciela i kierowanych przez niego uczniów. Nauczyciel najczęściej wykonuje zadania wskazujące na potrzebę nauczania, poradnictwa i instruktażu. Teoria kształcenia, jaką jest dydaktyka, staje się podstawową nauką w służbie nauczyciela i jego pracy. Dlatego każda próba przedstawienia dydaktyki jako propozycji teoretycznej ze wskazaniami dla praktyki nauczycielskiej staje się szczególnie pożądana w okresie przebudowy i doskonalenia systemu kształcenia, który zmienia się zgodnie z zasadami demokratycznymi, podmiotowości i wartości uznawanych w tradycji polskiej szkoły oraz doświadczenia dobrych nauczycieli. Taka próba została podjęta w książce „Dydaktyka dla nauczycieli”. Publikowane aktualne wydanie jest bardzo przydatne w dobie przemian i doskonalenia szkolnictwa jak również jest pomocne nauczycielom, którzy potrzebują coraz to dokładniejszych i uzasadnionych wskazań na temat wartości i możliwości oceny programów, podręczników, środków nauczania oraz rodzajów i typów lekcji, które pozwolą skutecznie realizować proces kształcenia.

Ilość stron - 416