Czy zmierzch pracy? Zmienne rynki pracy a nowe strategie zarządządzania zasobami ludzkimi. Tom III

Pedagogika/Psychologia

Cena:13.50
Przeciętny czas dostawy: 10 dni

Niniejsza publikacja jest efektem konferencji międzynarodowej zorganizowanej z okazji 35-lecia „Humanizacji Pracy” w grudniu 2002 r. Publikacja składa się z trzech tomów pod ogólnym tytułem Czy zmierzch pracy? Tom I nosi nazwę Humanizacja w stosunkach pracy, Tom II – Etos pracy w praktyce przedsiębiorstw, a Tom III – Zmienne rynki pracy a nowe strategie zarządzania zasobami ludzkimi. Tytuł książki, choć być może nieco prowokujący do formułowania kategorycznych stwierdzeń, ma na celu zwrócenie uwagi Czytelnika na fakt, iż zarówno w polskich realiach gospodarczych jak i innych krajów postsocjalistycznych mamy nie tyle do czynienia ze zmierzchem tradycyjnej pracy co z sytuacją coraz częstszego łamania standardów etyki w działalności gospodarczej, prowadzonej według nowych dla tych krajów zasad gospodarki rynkowej.

Ilość stron - 136