Andragodzy w Niemczech w systemie edukacji ustawicznej

Pedagogika/Psychologia

Cena:13.50

Autorka pisze o roli, sytuacji i znaczeniu andragogiki i andragogów w Niemczech, prowadzącym bardzo pozytywną wobec Polski politykę, np. w promowaniu nas do Unii Europejskiej i nawiązywaniu z nami kontaktów gospodarczych, społecznych, kulturowych, naukowych, pedagogicznych. Niniejsza publikacja podejmuje problematykę niezwykle ważną współcześnie, kiedy społeczeństwa świata znalazły się w ślepym zaułku ideologicznym i politycznym, z którego wyjście będzie wymagało poważnych przemian i reorientacji dotychczasowych kierunków myślenia i praktycznego działania. Rozważania pracy skoncentrowały się na zagadnieniach kształcenia i doskonalenia andragogów w Niemczech – tak współcześnie, jak i w tradycji. Problem ten został ukazany w kontekście procesu profesjonalizacji i profesjonalizmu edukacji dorosłych.

Ilość stron - 226