Unia Europejska - ekonomiczne mechanizmy integracji

Ekonomia|Unia Europejska

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rozwinęły się w krajach gospodarki rynkowej procesy międzynarodowej, regionalnej integracji gospodarczej. Są to procesy różniące się swymi założeniami, celami i mechanizmami od tradycyjnych różnorodnych powiązań między gospodarkami narodowymi poszczególnych krajów. Autor w publikacji tej przedstawia najistotniejsze problemy związane z procesami integracyjnymi: m.in. cele integracji, formy i szczeble, system instytucjonalny Unii Europejskiej. Porusza także tematykę wspólnej polityki handlowej, rolnej, mechanizm integracji walutowo-finansowej, politykę regionalną UE a także główne problemy Unii gospodarczej i walutowej. Publikacja ta została uzupełniona o treści związane z przystąpieniem polski do Unii Europejskiej, korzyści i koszty integracji, procesy przygotowania Polski do Unii Europejskiej, korzyści i koszty integracji, procesy przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej.

Ilość stron – 210