Jakość kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej

Pedagogika/Psychologia|Unia Europejska|Zeszyty Naukowe

Cena:13.50

Publikacja jest efektem ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku. Proponowana pozycja przedstawia zagadnienia dotyczące procesu doskonalenia jakości kształcenia u progu XXI wieku – wieku społeczeństwa  edukacyjnego. Dotyka istoty  zarządzania wiedzą i informacją oraz jej znaczenia w społeczeństwie otwartym na zmiany. Wskazano, że wiedza i informacja to warunek sukcesu każdej organizacji. Autorami są znani profesorowie jak Maria Sowron – Politechnika Częstochowska, Elżbieta Skrzypek – UMSC Lublin, Brunon Bartz SWPW.

Ilość stron - 259