Gry i zabawy w edukacji europejskiej

Pedagogika/Psychologia|Unia Europejska

Publikacja jest w formie konspektu zajęć i jest przeznaczona dla opiekunów i nauczycieli.

Scenariusze lekcji dotyczą zagadnień Unii Europejskiej: symboli, państw członkowskich i kandydujących, instytucji. Prezentowane typy zabaw ewaluują od zabaw dydaktycznych prostych do złożonych, od tematyki konkretnej do abstrakcyjnej, od zabaw luźnych do zabaw opartych na regułach, od dziecinnych do zabaw spożytkowujących wiedzę. 

Ilość stron: 151