Materiały do studiowania dydaktyki matematyki. Tom IV

Ekonomia|Zeszyty Naukowe

Cena:17.10
Ten produkt jest obecnie niedostępny

Ten produkt jest obecnie niedostępny


Reforma polskiego systemu edukacji z końca lat dziewięćdziesiątych postawiła przed nauczycielami nowe wyzwania. Zmiany w systemie kształcenia i wychowania dotyczą również edukacji matematycznej dzieci i młodzieży. W związku z tym konieczne jest systematyczne doskonalenie warsztatu pracy oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Wychodząc naprzeciw tym aktualnym potrzebom, w tym potrzebom stworzenia odpowiedniej bazy dydaktycznej dla studentów wydano pracę z dydaktyki matematyki. Opracowanie to w sposób kompleksowy prezentuje i omawia zagadnienia związane z kształceniem w zakresie edukacji matematycznej z uwzględnieniem założeń reformy oświaty. Znajdziemy tu zarówno prace dotyczące istoty, rozwoju i sposobów kształtowania pojąć matematycznych w nauczaniu szkolnym, jak również reprezentowane są różne aspekty i problemy nauki argumentacji na lekcjach matematyki. Eksponowane są tu także prace poświęcone konstrukcji, lekturze i nauce czytania tekstów matematycznych w szkole.

Ilość stron - 375