Marketing polityczny

Ekonomia

Cena:18.90

W pracy tej Czytelnik znajdzie takie wątki, które przybliżą  mu świat polityki, jego mechanizmy a zachowania wyborcze Polaków uczynią bardziej zrozumiałymi. Przedstawiona w bardzo ogólnym zakresie problematyka niniejszego opracowania mieści się w obrębie kilku podstawowych, ale niezmiernie ważnych zagadnień: specyfiki marketingu politycznego, stosowanego w procesach komunikacji społecznej, jakości i efektywności owych działań marketingowych, podejmowanych zwłaszcza w kampaniach prezydenckich i parlamentarnych, postaw, preferencji i zachowań wyborczych społeczeństwa, poddawanego medialnym i pozamedialnym oddziaływaniom komunikacji politycznej, polityki informacyjnej rządu, dotyczącej UE, rozpatrywanej również w kontekście polskiego parlamentu.

Ilość stron - 461