Kontrola administracji publicznej

Ekonomia

Cena:13.50

Jest to wybór teksów prawnych adresowany przede wszystkim do studentów prawa, administracji, kierunków ekonomicznych, a także do słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie administracji. W pierwszym rzędzie ma on stanowić pomoc dydaktyczną, jak również umożliwić zainteresowanym zapoznanie się z regulacją prawną dotyczącą problematyki kontroli administracji publicznej w Polsce. W zbiorze tym zamieszczone zostały akty prawne dotyczące kontroli administracji publicznej w Polsce jak również wyciągi z Konstytucji 35 państw europejskich normujące problematykę kontroli.

Ilość stron - 361