Elementy analizy systemowej

Ekonomia

Cena:13.50

Skrypt ten przeznaczony jest dla osób, które studiują bądź też interesują się analizą systemową. Centralnym zagadnieniem analizy jest bowiem sprawa wyboru lub decyzji, zaś centralną postacią – człowiek. Analiza systemowa ma na celu wskazanie sposobu pełnego wykorzystania potencjału człowieka, na ile pozwala na to czas, otoczenie i uwarunkowanie. Materiał przedstawiony w skrypcie został podzielony na dwie części: „Koncepcje analizy systemowej” i „Pomocnicze procedury analizy”.Część pierwsza przedstawia w formie eseju przegląd zagadnień związanych  z rozumieniem badań systemowych, natomiast część której autorem jest Witold Pogorzelski zawiera artykuł z „Wiadomości Statystycznych” przedstawiony tutaj jako „Ranking wielokryterialny”. Wymienione opracowania przedstawiają przypadki wyjaśnienia statystycznego pewnych zagadnień związanych z warsztatem analityka systemów.

Ilość stron - 218