Umiędzynarodowienie i Globalizacja Przedsiębiorstw

Ekonomia|Unia Europejska|Zeszyty Naukowe

Cena:27.00

Pozycja ta zawiera szereg artykułów dotyczących przedsiębiorstw globalnych tj.: Ewolucja techniczno-organizacyjna przedsiębiorstw w dokonującej się współcześnie globalizacji, Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw międzynarodowych oraz globalnych, Konkurencyjność a innowacyjność współczesnych przedsiębiorstw, Zmienność warunków konkurencyjności w wyniku procesu transformacji gospodarki i globalizacji, Efektywność menedżerska w teorii i w praktyce zarządzania.

Ilość stron: 100