Problemy wyższego szkolnictwa niepaństwowego w Polsce

Zeszyty Naukowe

Cena:12.60

W Polsce jednym z ważniejszych zadań jest znaczny rozwój szkolnictwa wyższego. Jako jedną z form wykonania tego programu jest formowanie nowo powstających państwowych i niepaństwowych uczelni ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury regionalnej. Celem opracowania jest określenie stanu regionu Płocka pod względem wykształcenia ludności i określenie zapotrzebowania specjalistów z wykształceniem wyższym. Zrealizowanie celu posłużyło do analizy koncepcji potrzeby założenia szkoły wyższej oraz perspektyw jej rozwoju.

Ilość stron - 77