Ekonomiczne mechanizmy integracji w Unii Europejskiej

Ekonomia|Unia Europejska|Zeszyty Naukowe

Cena:4.50

Publikacja składa się z kilku rozdziałów poświęconych międzynarodowej integracji gospodarczej w Europie. Ukazuje tendencje integracyjne po drugiej wojnie światowej. Przedstawia powstanie i ewolucje Wspólnoty Europejskiej. Prezentuje mechanizmy integracji walutowo – finansowej, koncepcje i plany unii gospodarczo – walutowej. Ponadto w książce opisane są główne organy i instytucje Unii Europejskiej: Rada Europejska, Rada Unii, Komisja Europejska, Parlament Europejski i Trybunał Sprawiedliwości.

Ilość stron - 161