Fides et ratio. W poszukiwaniu ideału człowieka XXI wieku

Religia

Cena:13.50

Pozycja stanowi przegląd referatów, które zostały wygłoszone na sympozjum naukowym poświęconym poszukiwaniu sensu człowieczeństwa a zorganizowanym przez Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica.Poszczególni autorzy wystąpień zastanawiają się nad ideałem człowieka na początku XXI wieku, przywołują rozum i wiarę, dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Każdy z biorących udział w dyskusji przedstawia inną metodologię  badawczą i dzieli się własnymi przemyśleniami na temat roli wiary i rozumu w kształtowaniu człowieka XXI wieku.

Ilość stron - 258