Dobroczynno-społeczna działalność Zgromadzenia Sióstr oraz Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św Wincentego a Paulo na terenie diecezji płockiej w latach 1727-200

Religia

Cena:18.00

W szczegółowym opracowaniu autor publikacji przedstawił początki powstania Zgromadzenia. Praca ujęta jest w pięciu rozdziałach i przedstawia genezę posługi Sióstr Szarytek w szpitalach w Pułtusku, Szczuczynie Mazowieckim, Płocku, Przasnyszu i Mławie. Jeden z rozdziałów poświęcony jest pracy dobroczynno-społecznej Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia. Praca oparta jest na bogatym materiale fotograficznym pochodzącym z różnych archiwów państwowych i kościelnych. To niezwykle cenne opracowanie pokazuje ogrom wysiłku wielu ludzi, a także formy i sposoby, jak w różnych sytuacjach politycznych i społecznych można pomagać ludziom potrzebującym. Jest to nie tylko lekcja historii dla kościoła na Mazowszu ale także zachęta, aby i w naszych czasach świadczyć pomoc okazując swoje człowieczeństwo i braterstwo społeczne. 

Ilość stron - 360