Człowiek w świecie sensów

Pedagogika/Psychologia|Religia

Cena:15.30

Niniejsza książka jest poświęcona analizie filozoficznych podstaw w fenomenologicznej socjologii, teorii zapoczątkowanej przez Alfreda Schütza. Autorka w swojej pracy podjęła próbę pokazania, jak kategorie filozoficzne, tj. Lebenswelt, epoché, naturalne nastawienie, ego, alter ego, intersubiektywność funkcjonują na gruncie socjologii, na gruncie nauk nie – filozoficznych, jakim modyfikacjom uległy, w jakim stopniu są jeszcze porównywalne ze swoimi pierwowzorami, czy w toku interpretacji nie dokonała się ich radykalna zmiana.

Ilość stron - 221