Wybrane zagadnienia przestępczości

Pedagogika/Psychologia

Cena:25.00

Niniejsza publikacja stara się przedstawić czytelnikom podstawowe informacje i zagadnienia związane z szeroko rozumianą przestępczości. Obecna rzeczywistość społeczna naszego kraju wraz z rosnącą pauperyzacją społeczeństwa i niejednokrotnie niemocą w znalezieniu satysfakcjonującej pracy może w dłuższej perspektywie prowadzić do nasilenia się przestępczości. Tak wśród osób dorosłych jak i młodocianych. Należy się przez to zastanowić się czy jesteśmy przygotowani w naszym kraju do trudnych sytuacji społecznych. Celem niniejszym publikacji jest przedstawienie wybranych zagadnień przestępczości jej genezą i uwarunkowania, czynniki jakie mają na nią wpływ. Wiedza podstawowa może nam pomóc w zrozumieniu problemu i ustrzec przed nimi.