Służyć w ochronie i obronie wartości. Aksjologiczne fundamenty służb mundurowych

Inne

Cena:30.00
24h

Służby mundurowe są częścią składową całego społeczeństwa i to stwierdzenie nie jest truizmem. Można by z tego wyciągnąć wniosek, iż jakie wartości uznaje społeczność narodowa, takie kultywują służby mundurowe. Dlatego właśnie w służbach mundurowych, w jednostkach i pododdziałach specjalnych, te wszystkie zasady aksjologiczne muszą być na tyle trwale wpojone, aby ich wybór w warunkach ekstremalnych, nie wymagał ani ułamka sekundy zastanawiania. Czyli muszą być rzeczywiście fundamentem działania. Pod tym kątem dobieraliśmy również tematy referatów i ich prelegentów.