Alkoholizm jako rodzaj patologii społecznej

Pedagogika/Psychologia

Cena:28.00

Autorzy niniejszej publikacji starają się w sposób przystępny przedstawić podstawowe zagadnienia dotyczące jednego z rodzajów szeroko rozumianej patologii społecznej. Alkoholizm jest tym rodzajem, który towarzyszy naszemu społeczeństwu od wielu lat i niejednokrotnie przysparzał nam problemów. Należy zwrócić uwagę na fakt, że po alkohol sięgają coraz to młodsi obywatele naszego kraju. A możliwość uzależnienia od niego jest tym większa im większa jest łatwość w jego nabywaniu przez osoby nieletnie i powszechność picia. Staramy się pokazać czytelnikowi za równo przyczyny powstawania alkoholizmu, jak również jego uwarunkowania środowiskowe oraz te elementy życia codziennego, które maja wpływ na powstanie uzależnienia.