Transport morski w polityce transportowej państwa

Inne

Cena:12.60

Publikacja podzielona jest na dwie części: transport morski w polityce transportowej państwa i polityka morska, cele, zasady, instrumenty, podmioty. Obecny stan transportu morskiego ukazuje, że nie zawsze sprostano wyzwaniom nowych czasów. Stare poglądy, nie w pełni zostały przezwyciężone, a dokonane przekształcenia, mimo swej głębokości, nie mogą być uznane za wystarczające. Proces zmian systemowych  jest daleki do zakończenia. Dotyczy to zarówno materialnych aspektów rozwoju żeglugi i portów, jak i struktur własności, zatrudnienia oraz kierunków aktywności. Pogląd ten musi ulec szybkiemu przewartościowaniu. Tekst w pierwszej części ma w założeniu przyczynić się do tego wskazując na nowe poglądy i instrumenty polityki transportowej na morzu. W części drugiej przedstawiono próbę określenia czym jest polityka morska w warunkach demokracji i gospodarki rynkowej, jakimi instrumentami może dysponować i kto jest jej podmiotem. Powinno to doprowadzić do pewnej zgodności poglądów i eliminacji nieporozumień, które niekiedy przykładają się na nieoptymalne decyzje.

Ilość stron - 174