Społeczne funkcje Internetu

Zeszyty Naukowe|Inne

Zeszyt Naukowy, który jest efektem konferencji studenckiej. Tematyka poszczególnych artykułów odnosi się do pozytywnych i negatywnych aspektów korzystania z Internetu, jego roli w komunikacji politycznej, bezpieczeństwa w sieci. Wygłoszone referaty wywołały ożywioną dyskusję, która także została zamieszczona w numerze.

Ilość stron - 106