Przemiany szkolnictwa wyższego u progu XXI w.

Pedagogika/Psychologia|Inne

Cena:13.50

Publikacja składa się z trzech części tematycznych. W pierwszej znalazły się teksty omawiające i postulujące przemiany współczesnej edukacji, w drugiej zgromadzono opracowania na temat modernizacji szkolnictwa wyższego, a w trzeciej teksty charakteryzujące potrzeby zmian w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, co też jest zagadnieniem realizowanym przez szkolnictwo wyższe.

Ilość stron - 307