Obrona Płocka przed Bolszewikami 18-19 sierpnia 1920 r.

Inne

Cena:16.20

Niniejsza książka stanowi swoiste podsumowanie aktualnego stanu badań nad obroną Płocka w 1920 roku, wykorzystujące dostępne źródła archiwalne, relacje i wspomnienia - publikowane i niepublikowane - oraz literaturę historyczną. Autor usystematyzował dotychczasową wiedzę, wniósł nowe informacje i oparte na badaniach źródłowych ustalenia, które zamknęły niejako dyskusję nad ważnym epizodem zarówno w dziejach najnowszych Płocka, jak i dziejach wojny polsko-sowieckiej 1920 r.

Ilość stron - 194