Muzea regionalne w Polsce. Historia i współczesność.

Inne

Cena:12.00

Niniejsza publikacja jest zbiorem referatów, omawiających poszczególne typy muzeów regionalnych, ich historię, stan obecny i przyszłość widzianą na tle wizji rozwoju muzealnictwa w Polsce i na świecie , które zostały zgromadzone podczas sesji „Muzea regionalne w Polsce” zorganizowanej przez Zakład Historii Sztuki Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku i Muzeum Mazowieckie w Płocku przy udziale Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Różnorodna tematyka referatów koncentrująca się wokół problematyki muzealnictwa regionalnego wnosi bardzo wiele do naszej wiedzy na temat szans i możliwości kształtowania przez te instytucje tak ważnych kompetencji kulturowych wśród społeczności lokalnych.

Ilość stron - 143