Integracja prac Andragogów Europy Środkowej i Wschodniej

Pedagogika/Psychologia

Cena:11.70

Pozycja prezentuje nadesłane i wygłoszone referaty na VI Toruńskiej Konferencji Andragogicznej pt. „Integracja Prax Andragogów Europy Środkowej i Wschodniej”. Artykuły zawarte w publikacji przedstawiają specyfikę zainteresowań, badań i działań europejskich andragogów i warunki ich pracy. Problematyka i tematy referatów mają charakter elektyczny, są zróżnicowane, zdeterminowane lokalnie i personalnie. Autorzy próbują określić uwarunkowania innego partnerskiego traktowania dorosłych uczniów, innego niż w pracy z dziećmi i młodzieżą nie mającą tych doświadczeń, organizowania procesów edukacyjnych, stosowania innych metod inspirowania i pobudzania bodźców w edukacji, poszukiwania nowych rozwiązań dla zaistniałych nowych potrzeb i warunków uczenia się dojrzałych ludzi.

Ilość stron - 402