Wybrane aktualne programy wsparcia Unii zarządzane przez Komisję Europejską

Unia Europejska

Publikacja ta jest wyborem aktualnych programów Unii Europejskiej. Sektory dotyczą rolnictwa, pomocy humanitarnej, współpracy sądowniczej, kultury, dyskryminacji, zatrudnienia. Dodatkowo w opracowaniu zostały poruszone dziedziny z zakresu transportu, środowiska, edukacji, sektora małych i średnich przedsiębiorstw, czy też technologii i zdrowia publicznego.

Ilość stron - 49