Unia Europejska - studia i analizy

Unia Europejska

Publikacja stanowi omówienie obszarów tematycznych ważnych w skali Europy, kraju i regionu. Praca dotyczy spraw odnoszących się do konkretnych środowisk (programy stypendialne Marie Curie), polityk wspólnotowych (ochrona konsumenta, Wspólna Polityka Rolna), źródeł finansowania (program Kultura 2000) oraz praktycznych aspektów wykorzystania możliwości związanych z członkostwem w Unii Europejskiej (wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw).

Ilość stron - 459