Społeczności lokalne w perspektywie integracji ze strukturami europejskimi

Unia Europejska|Zeszyty Naukowe

Cena:18.00

Publikacja jest efektem ogólnopolskie konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Proponowany zeszyt dotyka zagadnień i problemów związanych z integracja Polski i jej społeczności lokalnych ze strukturami europejskimi, które za kilka lat, kiedy już będziemy pełnoprawnymi członkami Unii uropejskiej, będą z pewnością interesującym przyczynkiem do procesu wykształcenia się identyfikacji europejskiej opartej z jednej strony na idei wielokulturowości, z drugiej zaś na silnej identyfikacji narodowej.

Ilość stron - 206