Program Kultura 2000

Unia Europejska

Cena:11.70

Program KULTURA 2000 skierowany jest do europejskich operatorów w dziedzinie kultury, jak również do państwowych instytucji kulturalnych Państw Członkowskich i państw uczestniczących w programie. Punktem wyjścia propozycji związanej z programem KULTURA 2000 było stwierdzenie, że kultura stanowi główny element integracji europejskiej. Konsekwencją są deklaracje rozszerzenia i intensyfikacji działań dla jej rozwoju, zarówno w formie kontynuacji podjętych już aktywności, jak i nowych inicjatyw. Ponieważ jest to jedyny instrument realizacji polityki kulturalnej Wspólnoty, znaczenie programu KULTURA 2000 nabiera szczególnej wartości.