Polityka kulturalna Unii Europejskiej II

Unia Europejska

Cena:19.80

Polityka kulturalna Unii Europejskiej zajmuje obecnie ważne miejsce w całokształcie funkcjonowania Europy. Wszelkie aktywności Unii odnoszą się z respektem dla różnorodności kulturowej, tradycji i zwyczajów wszystkich narodów Europy, przy jednoczesnym eksponowaniu wspólnego dorobku w dziedzinie kultury.

Ilość stron - 321