O obywatelstwie europejskim dla młodzieży

Unia Europejska

Praca prezentuje instytucje obywatelstwa Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na wspólne prawa obywateli. Przedstawione zostały prawa i swobody, jakie przysługują obywatelom państw członkowskich UE.

Ilość stron - 61